#OkvirPomoči  

Tu je naš dom. V regiji velikih ljudi in idej. Zato letos odpiramo Okvir pomoči podjetjem, ki dajete priložnost trajnostnim idejam in projektom za lepši jutri.

       

Prijavite se

Regija velikih ljudi in idej

V regiji, kjer smo doma, smo med prvimi pogledali v zvezde, načrtovali prodor v vesolje in postavili osnove sodobne električne energije. Tu so doma izjemni posamezniki, ki so s svojim delovanjem spreminjali svet na bolje. Letošnji #OkvirPomoči namenjamo njihovim potomcem in njihovim sanjam o boljši prihodnosti.


Priložnost za vse, ki ustvarjate lepšo prihodnost

Letošnji #OkvirPomoči daje priložnost idejam izven okvirjev. Njegov cilj je poiskati unikatne in inovativne ideje ter projekte, ki najbolje rešujejo izzive trajnosti v regiji JV Evrope.

V okviru projekta bomo v vsaki državi, kjer posluje NLB Skupina, z bančnimi ugodnostmi in komunikacijsko podporo nagradili 10 najboljših podjetniških idej in projektov, ki zagotavljajo boljšo in lepšo prihodnost za vse nas. 3 regijskim zmagovalcem pa bomo dodatno omogočili še, da z našo finančno pomočjo in trajnostnim svetovanjem lažje uresničijo svojo vizijo ter začnejo spreminjati svet na bolje.


Podpora prihodnosti

Kaj dobijo 3 regijski zmagovalci?

Tri ideje po izboru regijske strokovne žirije, ki najbolje odgovarjajo na izzive trajnosti, krožnosti in prihodnosti, bo NLB nagradila s finančnimi nagradami:

 1. mesto: nagrada 50.000,00 EUR
 2. mesto: nagrada 30.000,00 EUR
 3. mesto: nagrada 20.000,00 EUR

Poleg finančne nagrade pa bodo prejela tudi do 8-urno brezplačno strokovno svetovanje glede uspešne vpeljave trajnostnega poslovanja v strateške in operativne procese podjetja. Svetovalni proces bo potekal pod vodstvom zunanjega izvajalca - podjetja Deloitte.

Kaj dobi 10 izbranih finalistov na slovenskem trgu?

 • možnost pridobitve ugodnega NLB Zelenega kredita in drugih oblik financiranja ob izpolnjevanju pogojev NLB d.d.*;
 • 6-mesečno brezplačno vodenje NLB d.d. Poslovnega paketa (velja za nove stranke, ki še nimajo sklenjenega poslovnega računa/paketa v NLB d.d. na dan prijave na razpis);
 • brezplačna namestitev enega klasičnega POS terminala (če še ne sprejemajo kartic na prodajnem mestu) ob sklenitvi Pogodbe o načinu plačila blaga in storitev s karticami;
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en klasični POS terminal (velja za nove in obstoječe stranke);
 • 12-mesečna brezplačna najemnina za en virtualni POS terminal (velja za nove in obstoječe stranke);
 • NLB Poslovna kartica Mastercard z nižjo članarino (velja za nove in obstoječe imetnike kartice, če še nimajo sklenjenega poslovnega paketa v NLB d.d. in če pristopijo k njegovi sklenitvi);
 • komunikacijska podpora pri predstavitvi v lastnih medijih NLB d.d. in prek kanalov medijskih partnerjev projekta (Bloomberg Adria, Pro Plus d.o.o, Europlakat d.o.o.).

* NLB d.d. si pridržuje pravico, da končno odločitev o financiranju sprejme na podlagi ovrednotenja zadnjih znanih informacij o tekočem in pričakovanem poslovanju vašega podjetja.

 


Velikani sedanjosti za velikane prihodnosti           

Navdihnjeni z velikani preteklosti iščemo velikane prihodnosti te regije.

V okviru razpisa, ki bo potekal v času od 22. 9. do vključno 22. 10. 2022, bo prvostopenjska lokalna komisija na vsakem posameznem trgu najprej izbrala 10 finalistov. 

Drugostopenjska regijska komisija bo v nadaljevanju izmed 60 finalistov iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Črne gore, Kosova, Severne Makedonije in Srbije izbrala 3 regijske zmagovalce projekta. Razglasitev zmagovalcev bo 22. 11. 2022 v Beogradu.


Kako sodelujem?

Sodelovanje pri projektu #OkvirPomoči je odprto za vsa podjetja, ki dajete priložnost trajnostnim idejam in projektom, ne glede na velikost ali panogo, v kateri delujete. Za možnost pridobitve podpore izpolnite in oddajte prijavni obrazec prek spleta do vključno 22. 10. 2022. Več o postopku in merilih za izbor si lahko preberete v pravilih in pogojih sodelovanja.

Pravila in pogoji sodelovanja 


Naša vizija prihodnosti

Trajnost za nas ni le črka na papirju, zato smo stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno delovanje. K temu spodbujamo tudi naše stranke in partnerje ter skladno s potrebami trga nenehno prilagajamo našo ponudbo trajnostnega financiranja. V NLB Skupini smo namreč zavezani ustvarjanju boljše kakovosti življenja za sedanje in prihodnje generacije. Saj tam, kjer drugi vidijo zgolj točko na zemljevidu, mi vidimo regijo, polno priložnosti. Vas zanimajo podrobnosti?

Odgovorno bančništvo In podnebna nevtralnost vodita našo delovanje

Smo prva slovenska podpisnica globalnih načel za odgovorno bančništvo, kar je za nas eden od pomembnih korakov na poti trajnostnega razvoja. Načela namreč določajo našo vlogo in odgovornost pri oblikovanju trajnostne prihodnosti, hkrati pa pomagajo pri usklajevanju naših ciljev s cilji OZN za trajnostni razvoj in Pariškim podnebnim sporazumom. Pridružili pa smo se tudi Zavezništvu za podnebno nevtralno bančništvo Združenih narodov (Net Zero Banking), katerega cilj je uskladitev kreditnih in naložbenih portfeljev z ničelno stopnjo neto emisij do leta 2050 ali prej.


»Naša pozornost je osredotočena na prihodnost te regije, na priložnosti, ki se ji odpirajo in ki jih lahko v NLB Skupini podpremo s svojimi odločitvami in storitvami, torej s svojim delovanjem. Da se s projektom Okvir pomoči tokrat usmerimo v trajnost, je za nas nekaj povsem naravnega. Trajnost v najširšem pomenu besede, torej ne le okoljski vidik, ampak tudi družbeni in upravljavski, smo namreč postavili v središče svojega delovanja. Izjemno ponosni smo na to našo regijo priložnosti, na Jugovzhodno Evropo, in vemo, da ima ogromno ponuditi – od kakovosti življenja, do znanja in inovativnih idej. Poglejte samo, kako drzni in daljnovidni so bili misleci, kot sta na primer Tesla in Noordung. Da bo tako tudi v prihodnje, bomo s projektom Okvir pomoči tokrat iskali trajnostne rešitve za boljši jutri. Ta regija namreč za nas ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom, kjer gradimo svojo prihodnost.«

Blaž Brodnjak, predsednik uprave, NLB

   

“Veseli me, da sem del drugostopenjske žirije prenovljenega projekta #OkvirPomoči, ki naslavlja izzive trajnosti v regiji.  Še bolj pa me navdušuje dejstvo, da bom dobila vpogled v regijske trajnostno naravnane podjetniške zgodbe in jim pomagala s svojimi izkušnjami. Današnje inovacije rešujejo največje izzive človeštva, zato si želim večjega nabora inovativnih zelenih idej, ki bodo nato tudi uspešno zaživele v praksi. Srečno vsem na tej poti!"

               Mojca Markizeti, direktorica za ESG&Climate na Deloitte   

               Slovenija 

   


Partnerji projekta


Izkušnje sodelujočih iz preteklih sezon

Mali lokalni podjetniki so bili v epidemičnih valih lani in predlani soočeni z velikimi izzivom. V NLB smo skupaj s partnerji prepoznali njihovo stisko in jim priskočili na pomoč.


Pogosta vprašanja


Kakšni so kriteriji za izbor?

   

Kandidat, ki se prijavi na razpis:

 • je stranka NLB d.d. ali postane stranka NLB d.d. pred dodelitvijo podpore tako, da odpre v NLB d.d. poslovni transakcijski račun ali sklene pogodbo o odprtju kateregakoli paketa za poslovni namen;
 • je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, pri čemer njegova pravnoorganizacijska oblika ni opredeljena;
 • ima sedež podjetja oziroma stalno bivališče v Republiki Sloveniji;
 • posluje najmanj 24 mesecev;
 • se ne ukvarja z dejavnostjo, za katero obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih  pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.;
 • podjetje oziroma projekt, s katerim poslovni subjekt kandidira na razpisu, je trajnostno naravnan, če:
  • prispeva k doseganju in podpira vsaj enega od sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG), ki jih je oblikovala Organizacija združenih narodov,
  • sledi smernicam Okvirja trajnostnega razvoja NLB Skupine,
  • ima lahko tudi zelo dobro razdelano trajnostno idejo, pri čemer ni nujno, da je že prisotno na trgu s konkretnim trajnostnim produktom/storitvijo),
  • pozitivno, razumljivo in merljivo vpliva na izboljšanje kakovosti življenja v Sloveniji ali na enem izmed lokalnih področij.

Katero dejavnost moram opravljati, da se lahko prijavim na razpis?

   

Podjetje ne omejujemo z dejavnostjo, ključno je, da je trajnostno naravnano oz. da daje priložnost trajnostnim idejam in projektom za lepši jutri ter pozitivno vpliva na lokalno okolje. Sicer pa v NLB ne podpiramo dejavnosti, za katere obstaja sum, da vsebuje kršitve veljavnih pravnih, davčnih ali drugih regulatornih pravil in okvirjev, ter financiranje katere je prepovedano z internimi pravili NLB d.d.


Poslovni račun imam odprt pri drugi banki, se lahko vseeno prijavim na razpis?

   

Seveda. Če boste izbrani na razpisu, boste pred dodelitvijo/pridobitvijo podpore v NLB odprli poslovni transakcijski račun ali sklenili pogodbo o odprtju kateregakoli od paketov za poslovni namen, biti imetnik NLB d.d. Poslovne kartice Mastercard in sprejemati plačilne kartice na klasičnem ali virtualnem POS terminalu še 24 mesecev po zaključku izbora. V primeru, da prej odpoveste pogodbo, ste dolžni povrniti stroške popusta, ki ste jih v okviru projekta prejeli za posamezne storitve.

Če boste postali regijski zmagovalec projekta, boste prenesli na NLB d.d. vsaj 50 % letnega plačilnega prometa (velja za nove stranke, ki še nimate sklenjenega poslovnega računa/paketa v NLB d.d. na dan prijave na razpis).Spremljajte nas                 

O novicah, povezanih s projektom #OkvirPomoči, vas bomo obveščali na naši spletni strani in prek naših družbenih omrežij – LinkedIn, Facebook in Instagram. Če pa želite novice prejemati na vaš e-poštni naslov, vas vabimo, da se naročite na e-sporočila.


Naročite se na e-sporočila

Naročite se na novice in nas spremljajte.


Imate dodatna vprašanja?

Dodatna vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirana podjetja najpozneje do zaključka razpisa pošljete na e-naslov okvir.pomoci@nlb.si