Stroški in obrestne mere

Stroški in obrestne mere
pdf
186 KB
Stroški in obrestne mere – osebni račun, plačilne transakcije in sodobne tržne poti
pdf
524 KB
Obrestne mere in tarifa za plačilne kartice za fizične osebe - potrošnike
pdf
182 KB
Stroški in obrestne mere – krediti za fizične osebe
pdf
161 KB
Stroški - depoziti in varčevanja
pdf
3 MB
NLB Tarifa.pdf
pdf
159 KB
Tarifa za NLB borzno posredovanje
pdf
428 KB
Priloga 1: Informativni pregled neposrednih stroškov
pdf
475 KB
Priloga 2: Informativni izračuni nadomestil in stroškov na tipskih primerih
pdf
123 KB
Obrestne mere za varčevanja - neredna ponudba NLB
pdf
89 KB
Tarifa za stranke privatnega bančništva
Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije o obrestnih merah in stroških so vam na voljo v poslovalnicah.
Dokumenti z informacijami o nadomestilih in Glosar v skladu ZPlaSSIED
Dokumenti z informacijami o nadomestilih povezanimi s plačilnim računom oziroma NLB Osebnim računom in bančnimi paketi ter glosar standardiziranih izrazov na ravni Evropske unije.
pdf
141 KB
Informacija NLB Zlati račun
pdf
137 KB
Informacija NLB Študentski račun
pdf
145 KB
Informacija NLB Prvi račun
pdf
132 KB
Informacija NLB Toli račun
pdf
139 KB
Informacija NLB Osnovni paketni račun
pdf
139 KB
Informacija Klasični račun
pdf
143 KB
Informacija Klasicni racun nerezidenta
pdf
147 KB
Informacija Paket Mladostni
pdf
143 KB
Informacija Paket Mladostni
pdf
153 KB
Inforamcija Paket Aktivni
pdf
149 KB
Informacija Paket Osnovni
pdf
153 KB
Informacija Paket Premium
pdf
149 KB
Informacija Paket Privatno
pdf
138 KB
Informacija Klasični račun

Prikaz vrednosti EURIBOR, LIBOR in SARON

Prišlo je do napake

Opozorilo
ICE Benchmark Administration Limited makes no warranty, express or implied, either as to the results to be obtained from the use of ICE LIBOR and/or the figure at which ICE LIBOR stands at any particular time on any particular day or otherwise. ICE Benchmark Administration Limited makes no express or implied warranties of marchantability or fitness for a particular purpose in respect of any use of ICE LIBOR.