Splošni pojmi

Banko lahko pooblastite, da lahko nekatere vaše redne mesečne obveznosti plačujemo avtomatsko z vašega osebnega računa. Redne mesečne obveznosti so običajno plačilo elektrike, stroški mobilne telefonije, televizije ipd.

Preberi več

Vse kode namena plačila, ki jih lahko uporabite v SEPA plačilih.

Preberi več
Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

To so plačila, ki se izvršijo prek dveh ponudnikov plačilnih storitev (bank) iz različnih držav članic EGP.

Preberi več

Plačilo, ki ga nakažete tujemu partnerju oziroma fizični osebi.

Preberi več
Domača plačila

To so plačila prejemnikom v Sloveniji, v evrih in tujih valutah.

Preberi več