Prestrukturiranje dolgov

Pomoč strankam, ki so se znašle v finančnih težavah in ne zmorejo več redno odplačevati mesečnih obveznosti do banke.
pictogram
Individualna obravnava
pictogram
Prilagoditev odplačila dolgov glede na višino priliva na osebni račun.
pictogram
Pomoč pri prezadolženosti.
1039360596

Kaj je prestrukturiranje dolga?

To je proces, s katerim strankam, ki se znajdejo v finančnih težavah, pomagamo, da bodo lahko odplačevale svoje mesečne obveznosti kreditov, limitov ali plačilnih kartic na njim prilagojen način. Stranka z banko sklene pogodbo ali aneks k obstoječi pogodbi, s katero opredeli rok in način plačevanja obveznosti ter stroške, ki nastanejo zaradi spremembe pogojev odplačila.

Kdo lahko zaprosi za prestrukturiranje dolga?

Stranke NLB, ki imajo težave z odplačevanjem mesečnih obveznosti - mesečnih obveznosti ne morejo poravnavati ali jih poravnavajo z zamudo.
Stranke NLB, ki še nimajo zamud pri poravnavi, vendar pričakujejo, da bodo neizogibne.
Ukrepi prestrukturiranja
Pomembno: vse naše stranke, ki so uspešno prestrukturirale svoj dolg, morajo vsaj eno leto redno in brez zamud poravnavati svoje obveznosti, preden lahko zaprosijo za nove naložbe (npr. kredit, limit …).

Primera:

 

Janez je izgubil zaposlitev, zato je banko zaprosil za moratorij na odplačilo kredita za obdobje 6 mesecev, da si lahko v vmesnem času poišče novo zaposlitev in ponovno začne redno odplačevati kredit pri banki.

 

Petra je zaradi poškodbe kolena odšla na operacijo in bo dlje časa bolniško odsotna, zato bo prejemala znižano plačo. Banko je zaprosila za moratorij kredita za obdobje 3 mesecev.

Primer:
 
Miha je najel kredit pri banki za 7 let, zaradi rojstva otrok, so se sedaj njegovi življenjski stroški povečali, zato ne zmore več odplačevati tako visokega mesečnega obroka kredita. Zaprosil je za podaljšanje dobe odplačila kredita na 10 let, da bo njegov mesečni obrok kredita lahko nižji.

Primer: 

 

Karmen je zaradi ločitve zašla v finančne težave, saj ne zmore več sama poravnavati porabe po plačilnih karticah in osebnega kredita. Banko je zaprosila za pomoč, zato smo ji prestrukturirali vse njene dolgove, ki jih ima pri naši banki, na način, da smo ji odobrili nov kredit, s katerim smo ji poplačali kartice, osebni kredit in limit pri NLB. S tem smo ji omogočili, da lahko samostojno odplača vse njene dolgove glede na višino priliva, ki ga dobiva na račun. Zaveda se, da konsolidacija dolga ni preprost ukrep, saj 1 leto od zadnjega zamujenega mesečnega plačila obveznosti ne bo mogla dobiti nove kartice ali limita, vendar se bo na ta način rešila iz finančnih težav.

Želim več informacij

<p>Obiščite poslovno enoto</p>

Obiščite poslovno enoto

Dogovorite se za dan in uro, ki vam ustreza.

<p>Naročite klic</p>

Naročite klic

Vnesite telefonsko številko, na katero vas bomo poklicali.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 477 2000 in odgovorili bomo na vaša vprašanja.