NLB Naložbeni par

Najboljši za kombinacijo različnih varčevalnih storitev.

Večja razpršenost,

višja obrestna mera

Alt text
pictogram
Kombinacija dolgoročnega depozita in naložbe
Sami izberete kombinacijo, ki vam najbolj ustreza
pictogram
Obrestna mera
Nespremenljiva
pictogram
Depoziti
V valuti EUR
pictogram
Možnost sklenitve
Osebno

Kaj je NLB naložbeni par in zakaj ga izbrati?

Je kombinacija dolgoročnega depozita ter naložbe v vzajemni sklad družbe NLB Skladi ali v življenjsko zavarovanje zavarovalnice Vita. Za depozit dobite višjo obrestno mero, vaša naložba pa je varnejša, saj so sredstva bolj razpršena.

2148608064

Dolgoročni depozit + naložba v vzajemni sklad

Vplačilo razdelite med dolgoročni depozit in katerikoli vzajemni sklad družbe NLB Skladi. Prednosti te naložbene kombinacije so:

tri razmerja vplačil v posamezen produkt – 30:70, 50:50 ali 70:30,
20 različnih podskladov krovnega sklada NLB Skladi,
vplačilo v enega ali več podskladov hkrati,
višja obrestna mera za dolgoročni depozit,
višja potencialna donosnost skupne naložbe,
denarna sredstva depozita so upravičena do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge.
Katero razmerje vplačil je najprimernejše zame?

Lahko se odločite za razmerje vplačil

Pictogram
30 : 70

Depozit predstavlja 30 % celotnega vplačila oz. najmanj 1.500 EUR, ostalih 70 %, najmanj 3.500 EUR, pa predstavlja vplačilo v NLB sklade.

Pictogram
50 : 50

Najnižje možno vplačilo v posamezni produkt 1.100 EUR.

Pictogram
70 : 30

Depozit predstavlja 70 % celotnega vplačila oz. najmanj 3.500 EUR, ostalih 30 %, najmanj 1.500 EUR, pa predstavlja vplačilo v NLB sklade.

1406635867

Pravo ravnovesje med varnostjo in donosom naložbe

Dolgoročni depozit + naložbeno življenjsko zavarovanje

Vplačilo razdelite med dolgoročni depozit in naložbeno življenjsko zavarovanje zavarovalnice Vita. Prednosti te naložbene kombinacije so:

tri razmerja vplačil v posamezen produkt – 30:70, 50:50 ali 70:30
izbira med zavarovanjema Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + ali Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje Vita+ Senior
zavarovanje z enkratnim vplačilom premije
višja obrestna mera za dolgoročni depozit
višja potencialna donosnost skupne naložbe
denarna sredstva depozita so upravičena do jamstva v okviru sistema jamstva za vloge
Katero razmerje vplačil je najprimernejše zame?

Lahko se odločite za razmerje vplačil

Pictogram
30 : 70

Depozit predstavlja 30 % celotnega vplačila oz. najmanj 3.000 EUR, ostalih 70 %, najmanj 7.000 EUR, pa predstavlja vplačilo v zavarovanje.

Pictogram
50 : 50

Najnižje možno vplačilo v posamezni produkt 3.000 EUR.

Pictogram
70 : 30

Depozit predstavlja 70 % celotnega vplačila oz. najmanj 7.000 EUR, ostalih 30 %, najmanj 3.000 EUR, pa predstavlja vplačilo v zavarovanje.

Opozorila vlagateljem
  • Družba NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, upravlja krovni sklad NLB Skladi. Storitve trženja enot investicijskih skladov NLB Skladi opravlja na podlagi pooblastila družbe NLB Skladi tudi Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana. Prospekt krovnega sklada z vključenimi pravili upravljanja in dokumenti s ključnimi podatki za vlagatelje so vlagateljem v slovenskem jeziku brezplačno dostopni na sedežu družbe NLB Skladi na Tivolski cesti 48 v Ljubljani vsak delovni dan med 10. in 12. uro, na pooblaščenih vpisnih mestih družbe (poslovalnice NLB d.d.) med njihovim delovnim časom ter na spletni strani www.nlbskladi.si. Krovni sklad družbe NLB Skladi ni bančna storitev in ne prinaša zajamčene ali garantirane donosnosti. Tako naložbe v posamezne podsklade krovnega sklada tudi niso vključene v sistem zajamčenih vlog, ki velja za vloge fizičnih oseb in malih pravnih oseb na transakcijskih računih, hranilnih vlogah, denarnih depozitih in blagajniških zapisih oziroma potrdilih o depozitu, ki se glasijo na ime, zbranih pri bankah in hranilnicah.
  • Zavarovalnica, ki trži in sklepa zavarovanji: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanji tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik ter v zvezi z zavarovanji nima obveznosti ali jamstev. Zavarovanji NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior nista depozit in nista vključeni v sistem zajamčenih vlog. NLB Vita Varčevanje + in NLB Vita Varčevanje + Senior sta naložbeni življenjski zavarovanji  pri katerih je donos odvisen od gibanja vrednosti enot premoženja vzajemnih skladov. Tveganje, da bi bil lahko znesek izplačila naložbenih življenjskih zavarovanj nižji od zneska vplačila v naložbeni življenjski zavarovanji, prevzema sklenitelj zavarovanja. Za izplačilo zavarovalne vsote oz. odkupne vrednosti police jamči Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Dokumenta s ključnim informacijami o produktih sta na voljo v NLB Poslovalnicah oziroma sta objavljena na spletni strani zavarovalnice www.zav-vita.si.
  • Opozorilo: To tržno sporočilo je namenjeno obveščanju strank o storitvah NLB d.d. v zvezi s finančnimi instrumenti. Naložbe v finančne instrumente so tvegane. Informacije o investicijskih storitvah NLB d.d. in o tveganjih so vam na voljo v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d., Ljubljana, ki so dostopni na spletni strani NLB in v poslovalnicah NLB d.d., kjer je možno skleniti poslovno razmerje za opravljanje investicijskih storitev. Storitve na področju poslovanja s finančnimi instrumenti NLB d.d. opravlja le na pobudo stranke.

Želite skleniti naložbeni par?

Postopek je enostaven, za vsa vprašanja pa vam bodo na voljo naši bančni svetovalci:

pictogram
Poslovalnica
Oglasite se v eni od naših poslovalnic
pictogram
Dokumenti in pogoji
S seboj imejte veljavno osebno izkaznico ali potni list ter davčno številko
Potrebujete odprt osebni račun.
pictogram
Sklenitev
V poslovalnici boste uredili vse potrebno na enostaven način in enem mestu

Sklenite NLB Naložbeni par

<p>Obiščite NLB poslovalnico</p>

Obiščite NLB poslovalnico

Dogovorite se za dan in uro, ki vam ustreza.

<p>Naročite klic</p>

Naročite klic

Vnesite telefonsko številko, na katero vas bomo poklicali.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 477 2000 in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

Vas zanima še kaj?
pdf
206 KB
Splošni pogoji za depozite in varčevanja
pdf
161 KB
Stroški - depoziti in varčevanja
pdf
118 KB
Informacija vlagateljem o zaščiti vlog
pdf
121 KB
Informacija vlagateljem o zaščiti vlog (EN)
pdf
125 KB
Informacija vlagateljem o zaščiti vlog (HU)
pdf
121 KB
Informacija vlagateljem o zaščiti vlog (IT)