Računi in paketi

Paketi

Svetujemo vam, da dobro razmislite o dodatnih storitvah, ki jih morda še potrebujete, in se o njih posvetujete tudi z bančni svetovalcem. Seveda pa lahko izberete tudi paket, ki te storitve že vsebuje.

Preberi več

Seveda. Če želite izbrati drug paket, nam odločitev sporočite prek videoklica, v Kliku ali osebno v kateri koli NLB Poslovalnici.

Preberi več

Prav zaradi raznolikosti uporabnikov smo pripravili štiri različne pakete, med katerimi lahko stranke izberejo zase najustreznejšega – tudi cenovno. Ob tem je treba upoštevati tudi stroške, na katere večkrat pozabimo, na primer provizije ob dvigih na bankomatih drugih bank, plačevanju položnic in na članarine kartic z odloženim plačilom. Višina mesečnih stroškov v primerjavi s trenutnimi je odvisna od storitev, ki jih stranke uporabljajo za vsakodnevno finančno poslovanje, ter od paketa, ki ga izberejo.

Preberi več

Mesečni strošek najlažje izračunate s pregledom bančnega izpiska in tako ugotovite, kateri paket je za vas najustreznejši.

Preberi več

Ne, saj je aktivacija storitev že vključena v paket. Uporabniki Klika i to lahko uredite kadar koli in kjer koli, ostali pa v katerikoli NLB poslovalnici ali v videoklicu.

Preberi več

Ne. Še vedno se lahko odločite za NLB Osnovni račun in ostale storitve  plačujete po ceniku (npr. provizijo ob plačilih v spletni ali mobilni banki, članarino za NLB Plačilne kartice, provizijo ob direktnih obremenitvah ipd.). Paketi namreč poleg vodenja računa vsebujejo še druge storitve, za vse v paket vključene storitve pa stranke plačate le eno mesečno nadomestilo, kar pregled nad stroški resnično olajša.

Preberi več

Brez skrbi. V Kliku je prikaz števcev, ki vam omogočajo lažje spremljanje poslovanja in so vam v pomoč, da ne presežete zakupljenih količin. Tako boste vedno na tekočem, koliko storitev imate v tekočem mesecu še na voljo.

Preberi več
Računi

Banka izdela mesečne izpiske za vse tiste stranke, ki so imele v mesecu, za katerega se izpisek izdeluje, na osebnem računu kakršen koli promet.

Preberi več

Če smo vam novo kartico poslali v času, ko ste bili na dopustu ali kakor koli drugače odsotni, se je neprevzeta kartica vrnila v banko. Kartico lahko prevzamete v svoji enoti banke v roku 3 mesecev. S staro kartico lahko poslujete le do zadnjega dne v mesecu, ki je naveden na kartici.

Preberi več

V mesečnih izpiskih so navedene vse transakcije, ki jih je banka knjižila v mesecu, za katerega se izdela izpisek, ne glede na to, ali je bila transakcija izvedena v tem istem mesecu ali mesecu poprej. Vzrok za navedbo postavk z datumom prejšnjega meseca so v nekaterih primerih tudi popravki vnosov iz prejšnjih izpiskov (datum ob tovrstnih postavkah je enak datumu napačno vnesenih postavk v prejšnjem izpisku).

Preberi več

Osebni račun je večvaluten račun, kar pomeni, da lahko z enim računom poslujete v domači in tujih valutah, seveda v okviru kritja na računu (pozitivno stanje v vseh valutah in morebitna odobrena dovoljena prekoračitev stanja). Struktura osebnega računa je enotna v vseh bankah. Isti račun lahko uporabljate tudi za poslovni in osebni namen.

Preberi več

Če vam osebna številka, ki smo vam jo poslali po pošti, ni všeč, jo lahko na bančnih avtomatih NLB spremenite v poljubno štirimestno številko. To za debetno kartico lahko uredite tudi v NLB Pay-u.

Preberi več

Osebni račun je osnovni račun za fizične osebe. Prek osebnega računa banka prejema vplačila za imetnika računa ter opravlja plačila v mejah sredstev na računu in odobrene prekoračitve pozitivnega stanja na računu (t.i. limita). Prek osebnega računa lahko imetniki prejemate plačo, pokojnino, honorarje, dividende, socialne transferje ter plačujete obveznosti, opravljate individualna nakazila, dvigujete gotovino na bankomatih itd.

Preberi več

Imetnik računa je dolžan banko obveščati o spremembah podatkov imetnika osebnega računa (ime, priimek, prebivališče, osebnem identifikacijskem dokumentu ...), potrebnih za vodenje osebnega računa in registra transakcijskih računov, in sicer redno, najkasneje v roku petih dni od nastale spremembe. Prav tako je potrebno banko obvestiti v primeru smrti imetnika računa. Banka tak račun ob predložitvi uradnega dokumenta o smrti imetnika blokira. Račun pa zapre šele, ko prejme pravnomočen sklep o dedovanju

Preberi več

Če prek osebnega računa poslujete le v domači valuti, vsebuje izpisek samo podatke o stanju in prometu v domači valuti. Če pa poslujete prek računa v več valutah, je na izpisku prikazan tudi promet v tuji valuti, ločeno za vsako valuto posebej.

Preberi več

Če pregled podatkov stranke pokaže katerega od navedenih podatkov, je račun take stranke samodejno uvrščen med račune, o katerih mora banka poročati, dokler imetnik ne predloži ustreznih dokazil o tem, da se ne uvršča med zavezance ameriške davčne zakonodaje.

Preberi več