Domače plačilne transakcije

So plačila prejemnikom v Sloveniji, v evrih in tujih valutah.

  • Plačujete lahko v poslovalnicah, v digitalni banki NLB Klik, na bankomatih ali enostavno pokličete NLB Video klic. 
  • Če se plačilo izvrši med osebnimi računi v okviru NLB, se le-to izvrši brez plačila nadomestila.
  • Plačila na druge slovenske banke se izvajajo v določenih časovnih presekih večkrat v okviru delovnega dne, razen plačil nad 50.000 EUR in nujnih plačil, ki se izvedejo še hitreje.
  • Vsa plačila, tako tista v okviru NLB, kot tista v druge banke, se izvajajo v okviru Urnika izvajanja plačil.

  • Na voljo so različne možnosti plačevanja, od prenosa med računi znotraj NLB do univerzalnega plačilnega naloga.