Redno poslovanje za večja podjetja

Za vse, ki iščete vsakodnevne bančne storitve za vaše podjetje na enem mestu.
Alt text
Storitve za vaše vsakodnevno bančno poslovanje

Pictogram
Vsakodnevno poslovanje

Poslovni račun, paketi in kartice za podjetja ter sodobne storitve prejemanja in izvajanja plačil.

Pictogram
Digitalno poslovanje

Sodobno, brezpapirno in elektronsko poslovanje na spletu, računalniku in mobilniku.

Pictogram
Naložbe in depoziti

Investiranje presežnih sredstev z naložbami v sklade, vrednostne papirje ali depozite.

Pictogram
Financiranje

Zagotavljanje finančnih sredstev za tekoče in bodoče poslovanje – tudi z ugodnimi zelenimi krediti.

Pictogram
Zavarovanje poslovanja

Zmanjšanje poslovnega tveganja s primernimi oblikami zavarovanj.

Pictogram
Zdravstvena in nezgodna zavarovanja