Zavarovanja za podjetja

Poslovni svet je nepredvidljiv. S pravim zavarovanjem lahko poskrbite za bolj stabilno poslovanje vašega podjetja in vaše zaposlene.

Zavarovanje poslovanja

Vsako zavarovalno rešitev prilagodimo individualnim potrebam vašega podjetja.

Zavarovanje poslovanja
Bančna garancija

Za vse, ki želite zmanjšati tveganje pri sklepanju poslov.

Za manjše tveganje udeležencev v poslu
Nepreklicna in neodvisna obveza banke garanta
Omejite si tveganja poslovne nesposobnosti podjetja
Bančna garancija
Zavarovanje poslovanja
Dokumentarni akreditiv

Za vse, ki se ne želite izpostavljati tveganjem pri nakupno-prodajnem postopku. 

Lahko nadomesti avans
Omogoča tudi financiranje poslovanja
Nakupni ali prodajni akreditiv
Dokumentarni akreditiv
Zavarovanje poslovanja
Dokumentarni inkaso

Za omejitev tveganj, ki nastajajo pri pretoku blaga in storitev.

Zmanjša plačilno tveganje
Sorazmerno nizki stroški
Urejen z mednarodnimi pravili
Dokumentarni inkaso
Zavarovanje poslovanja
Zavarovanje obrestnega tveganja

Zavarujte se pred nihanjem obrestnih mer in si zagotovite stabilne pogoje financiranja.

Kredit
Fiksacija variabilne obrestne mere
Dolgoročno načrtovanje financiranja
Zavarovanje pred rastjo tržnih obrestnih mer
Zavarovanje obrestnega tveganja
Zavarovanje poslovanja
Zavarovanje valutnega tveganja

Poslujete s tujino? Poskrbite za zaščito pred valutnimi tveganji.

Varno in predvidljivo poslovanje
Različni finančni instrumenti
Obvladovanje valutnega tveganja
Zavarovanje valutnega tveganja

Zdravstvena in nezgodna zavarovanja

Zavarovanja NLB Vita smo prilagodili potrebam podjetij in podjetnikov.

Zdravstvena in nezgodna zavarovanja
Kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev

Če želite poskrbeti za finančno varnost vaših zaposlenih.

Sklenitelj
Podjetje ali zaposleni
Izplačilo
V primeru nezgodne smrti ali invalidnosti
Kritje prilagodimo individualnim potrebam podjetja
Kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev
Zdravstvena in nezgodna zavarovanja
NLB Vita Tujina za podjetja

Pogosto potujete v tujino? Z zavarovanjem NLB Vita Tujina lahko zavarujete sebe ali svoje zaposlene ter tako preprečite, da bi vašemu podjetju morebitna manjša poškodba ali bolezen v tujini povzročila nepotrebne dodatne stroške.

Za podjetja in podjetnike
Velja za cel svet
24/7 asistenca v slovenskem jeziku
NLB Vita Tujina za podjetja