Zavarovanje valutnega tveganja

Poslujete s tujino? Poskrbite za zaščito pred valutnimi tveganji.
Alt text
pictogram
Varno in predvidljivo poslovanje
pictogram
Različni finančni instrumenti
pictogram
Obvladovanje valutnega tveganja

Kaj je zavarovanje valutnega tveganja?

Z zavarovanjem valutnega tveganja se boste zavarovali pred neugodnim gibanjem tečaja tuje valute v kateri poslujete. Z njim lahko učinkovito upravljate in omejite valutna tveganja ter finančno likvidnost tujih valut. Ponujamo vam več vrst različnih zavarovanj – valutni terminski posel, valutno zamenjavo, terminski posel z neto poravnanvo in valutno opcijo.

1465618017

Valutni terminski posel (FX Forward)

Z valutnim terminskim poslom se z nami (banko) dogovorite o nakupu/prodaji tuje valute po dogovorjenem tečaju ob sklenitvi posla in dejanski dobavi dogovorjenega zneska na dogovorjen dan v prihodnosti.

S tem zavarujete denarne tokove pred valutnim tveganjem,
instrument je prilagodljiv vašim potrebam,
možnosti izbire tečaja vam ne omogočamo (poteka pod tržnimi pogoji).
825320584

Valutna zamenjava (FX Swap)

Z valutno zamenjavo se z nami (banko) hkrati zavežete k takojšnjem nakupu/prodaji določenega zneska in terminski prodaji/nakupu enakega zneska tuje valute.

Gre za pomemeben istrument za uravnavanje likvidnosti v tuji valuti,
ne izpostavlja vas tečajnemu tveganju,
možnosti izbire tečaja vam ne omogočamo (poteka pod tržnimi pogoji).
944490034

Terminski posel z neto poravnavo (NDF)

Z terminskim poslom z neto poravnavo se z nami (banko) zavežete k nakupu/prodaji dogovorjenega zneska valute po tečaju, ki velja ob sklenitvi posla in zapade na dogovorjen dan v prihodnosti. Ob zapadlosti posla vam uredimo neto poravnavo tečajnih razlik.

Instrument je primere za manj likvidne valute (npr. argentinski peso, kitajski yuan, indijska rupija itd.),
neto poravnavo vam izplačamo v evrih,
možnosti izbire tečaja vam ne omogočamo (poteka pod tržnimi pogoji).
1175868364

Valutna opcija (FX Option)

Valutna opcija daje kupcu/lastniku pravico do prodaje/nakupa dogovorjenega zneska deviz na dogovorjeni datum v prihodnosti (evropska opcija) ali v določenem prihodnjem obdobju (ameriška opcija) - po tečaju, dogovorjenem ob sklenitvi posla.

Sklenite zavarovanje

<p>Obiščite poslovno enoto</p>

Obiščite poslovno enoto

Dogovorite se za dan in uro, ki vam najbolj ustreza.

<p>Naročite klic</p>

Naročite klic

Vnesite telefonsko številko, na katero vas bomo poklicali.

Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 477 2000 in odgovorili bomo na vaša vprašanja.

Vas zanima še kaj?
pdf
411 KB
Splošni pogoji poslovanja - finančni instrumenti
pdf
440 KB
Politika razvrščanja strank
pdf
127 KB
Informacija o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev na podlagi ZTFI-1
pdf
100 KB
Povzetek NLB Pravilnika o obvladovanju nasprotja interesov
pdf
378 KB
Client Classification Policy
pdf
66 KB
Summary of the Rules on management of conflict of interest
pdf
157 KB
Information regarding the internal complaint procedure of NLB d.d.