NLB Proklik

Namestitev in nadgradnja

Pred prenosom NLB Proklika na nov računalnik: na starem računalniku vstopite v Orodja  - Servisni programi - Migracija podatkov, sledite navodilom na ekranu in izberite gumb Shrani - kreirala sem vam bo datoteka s celotnim naborom starih podatkov v zip. obliki, ki jo shranite na disk.

Preberi več

V vsaki novi verziji poskrbimo, da so uporabnikom na voljo nove funkcionalnosti in nadgrajene obstoječe funkcionalnosti, ki so skladne z veljavno zakonodajo. To velja tudi pri vseh z e-poslovanjem povezanih direktivah, pobudah in priporočil EU, ki jih skušamo v verzijo NLB Proklika umestiti takoj, ko so novosti vsebinsko potrjene na EU.

Preberi več

Naredite dve namestitvi NLB Proklika v dva različna direktorija (za prvo podjetje; c:\halcom\proklik firma1), Nato je treba v c:\halcom\proklik firma1\PersonalEBank.ini popraviti vnos DBName

Preberi več

Pri večuporabniški verziji se podatki shranjujejo v skupno bazo podatkov in so tako na voljo vsem uporabnikom, ki so vključeni v večuporabniško različico v podjetju. V ozadju deluje IBM DB2 podatkovna baza, ki omogoča skupno rabo podatkov. Za uporabo večuporabniške verzije se lahko odločite kadarkoli.

Preberi več

Preden se odločite za prvo namestitev ali nadgradnjo enouporabniške verzije prek NLB Spletnega portala, vas prosimo, da upoštevate nekaj pomembnih navodil

Preberi več

Z novimi in obnovljenimi kvalificiranimi potrdili morate obvezno uporabljati najnovejšo verzijo.

Preberi več
Podatkovne baze

Od verzije NLB Proklika 21.0.0.00 je zagotovljena dodatna varnostna nadgradnja, ki je skladna z varnostno direktivo GDPR, ki opredeljuje smernice varovanja osebnih podatkov.

Preberi več
Namestitev bralnikov pametnih kartic in ustreznih gonilnikov

Tukaj boste našli aktualne informacije o gonilnikih za vse bralnike pametnih kartic, ki jih uporabljamo v NLB.

Preberi več
Možnosti povezovanja z banko

Na strežnik banke se z NLB Proklikom povezujete prek interneta. Za nemoteno poslovanje morate uporabljati pametno kartico/ključek  s časovno veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Preberi več

Možnih vzrokov za to sporočilo je več. Najpogostejši so: - nastavitve in omejitve na Proxy Client-u, - vklopljen Firewall (Požarni zid), - nekateri antivirusni programi, če imajo vklopljeno preverjanje internetnega prometa, - manjka nam informacija o vašem veljavnem kvalificiranem digitalnem potrdilu, zato nujno posredujte izpolnjeno in podpisano skenirano Potrdilo o istovetnosti kvalificiranega potrdila v NLB d.d. na info@nlb.si ali po pošti na naslov NLB d.d., NLB Kontaktni center, Šmartinska 132, 1000 Ljubljana. Potrdilo generirate po navodilu.

Preberi več

Ta napaka se pojavi, če nimate nameščenega programa Nexus Personal.

Preberi več
Vpis osebnega gesla (PIN številke) ob vstopu v program

Napačni vnosi PIN številke se beležijo na kartici in jih ponovni zagon računalnika ne zbriše. Če ste številko dvakrat vpisali napačno, morate v tretje vnesti pravilno številko PIN in števec napačnih vnosov se bo ponovno postavil na nič.

Preberi več

Uporabniki pametne kartice/USB ključka Ena za vse ste PUK kodo za odklepanje kartice/ključka prejeli v isti pošiljki, kjer je bil natisnjen originalen PIN.

Preberi več
Uvozno izvozni formati, plačilni nalogi in izpiski

Za plačila v domovini lahko nerezident izpolni plačilni nalog v kanalu »Plačila v domovini«.

Preberi več

Za računovodstvo lahko natisnite izpiske za posamezne dneve. Lahko pa tudi označite promet v pregledu prometa in ga ravno tako natisnete. Za računovodstvo ti podatki zadoščajo.

Preberi več

Pri čezmejnih in plačilih s tretjimi državami v kanalu "Čezmejna plačila" v NLB Prokliku je zelo pomembno, da upoštevate naslednje napotke, saj se boste s tem izognili morebitni zavrnitvi naloga ali dodatnim stroškom.

Preberi več

Obrazec VP70 je namenjen plačilom v državi in čezmejnim plačilom v tujih valutah ter plačilom s tretjimi državami v vseh valutah, ki so objavljene na NLB Tečajni listi za podjetja.

Preberi več

Za vse ponudnike in uporabnike plačilnih storitev je  dovoljena izmenjava podatkov za plačila in izpiske izključno v standardu ISO 20022 XML.

Preberi več

Plačilo na račun tuje osebe pri domači banki lahko izvršite s plačilnim nalogom UPN/SEPA v kanalu "Plačila v domovini".

Preberi več
Nastavitve za pravilno delovanje

Na nadzorni plošči/Control Panel vašega računalnika morate opraviti nastavitev za prikaz šumnikov. Pri regijskih nastavitvah Region v izbiri Administrative v poglavju Language for non Unicode programs, izberite Slovenian in potrdite nastavitev ter ponovno zaženite računalnik. Nastavitev non Unicode se lahko razlikuje glede na vaš operacijski sistem.

Preberi več
O izdaji pametnih kartic USB ključkov Ena za vse

Cena pametne kartice ali pametnega ključka, ki jo/ga naročite prek NLB, je cenejša od konkurenčnih bank ali naročila na Halcom CA. Veljavne cene za NLB uporabnike najdete tu.

Preberi več

Pametna kartica/USB ključek Ena za vse s kvalificiranim digitalnim potrdilom Halcom CA vam poleg poslovanja z elektronsko banko NLB Proklik, z isto kartico/ključkom omogoča tudi poslovanje z vsemi bankami, ki uporabljajo Halcomovo rešitev elektronskega bančništva Hal E-bank. S kvalificiranim digitalnim potrdilom na kartici/ključku lahko elektronsko poslujete s storitvami, ki jih nudi eUprava, Intrastat, Zavod RS za zaposlovanje, Klirinško depotna družba, Ajpes in drugimi.

Preberi več

Da. Mesec dni pred potekom veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila na kartici/ključku vas bodo o tem obvestili iz Halcom CA. Obvestilo o poteku in načinu obnove boste prek NLB Proklika prejeli tudi od banke. Iz Halcom CA vam bodo v obvestilu poslali tudi povezavo do vseh navodil in postopka obnove na istem mediju (na obstoječi kartici ali ključku) ali za postopek obnove s hkratnim naročilom nove kartice/ključka.

Preberi več

Zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za pooblaščeno osebo  - zahtevek lahko izpolnite sami prek računalnika ali to opravite pri skrbniku v banki.

Preberi več
Postopek obnove kvalificiranega digitalnega potrdila na pametni kartici USB ključku Ena za vse

Izdajatelj pametnih kartic/USB ključkov in kvalificiranih digitalnih potrdil za poslovanje prek elektronske banke NLB Proklik je certifikatska agencija Halcom CA. Nova Ljubljanska banka za agencijo opravlja delo prijavne službe. Obnova v celoti teče na spletnih straneh Halcom CA.

Preberi več

Kvalificirano digitalno potrdilo na kartici/ključku je možno obnoviti le enkrat - to pomeni, da sta ista kartica ali ključek veljavna skupaj 6 let. Po obdobju šestih let uporabe iste kartice/ključka, je potrebno kartico/ključek zamenjati. Na voljo vam je enostaven postopek obnove prek interneta, ki ga lahko opravite v času, ko vam staro KDP na kartici/ključku še velja. O obvezni obnovi/zamenjavi vas obvestimo iz NLB in iz Halcom CA certifikatske agencije približno mesec dni pred potekom KDP.

Preberi več

Ker je obnova KDP na isti kartici/ključku možna le enkrat, je potrebno ob drugi obnovi KDP, kartico/ključek zamenjati. Da bi vam postopek čim bolj olajšali in vam za obnovo ne bo potrebno obiskati banke, je certifikatska agencija Halcom CA pripravila postopek obnove prek interneta.

Preberi več

Če uporabnik zamudi rok za obnovo in mu kvalificirano digitalno potrdilo že poteče, obnova ni več možna. V tem primeru uporabniku izdamo novo kartico/ključek. Uporabnik potrebuje novo dokumentacijo, ki jo mora oddati pri skrbniku v banki. Celoten postopek izdaje je opisan med pogostimi vprašanji v točki 8.

Preberi več
Varnost poslovanja

Izmed številnih proizvajalcev proti virusne programske opreme jih navajamo nekaj v abecednem vrstnem redu...

Preberi več

Pri elektronskem poslovanju je najpomembneje, da sami dobro poskrbite za varnost poslovanja. NLB uporabnikom NLB Proklika prek elektronske pošte NE pošilja programske opreme, navodil in zahtev po spremembi gesel ipd. Zato bodite pozorni in e-pošte neznanih pošiljateljev ne odpirajte oziroma ne aktivirajte priponk v primeru, če ste sporočilo odprli, saj priponke lahko vsebujejo zlonamerne programe, ki omogočajo vdor v računalnik na daljavo!

Preberi več
Praktična navodila za uporabo

Zakoniti zastopnik ima možnost, da pooblaščencem, ki v NLB Prokliku podpisujejo plačila, določi limit, do katerega zneska mu naloge dovoljuje podpisovati.

Preberi več