Računi

Splošno

Dokumenti za zasebnika: potrdilo o vpisu v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco. Podatki oziroma dokumenti, iz katerih so razvidni podatki o zakonitem zastopniku in pooblaščenih osebah: osebni dokumenti – samo na vpogled; davčne številke – samo na vpogled.

Preberi več

Ameriški kraj ustanovitve ali registracije poslovnega subjekta; ameriški naslov poslovnega subjekta; ameriška obvladujoča oseba. Za fizično osebo kot obvladujočo osebo pravne osebe se upoštevajo naslednji podatki, ki kažejo, da je obvladujoča oseba potencialni ameriški davčni zavezanec: ameriško državljanstvo ali rezidentstvo; ameriški kraj rojstva; ameriški naslov stalnega ali začasnega prebivališča; ameriška telefonska številka.

Preberi več

Skladno z ureditvijo FATCA je morala NLB: pregledati vsa poslovna razmerja (račune, depozite itd.), odprta do 30. junija 2014; od strank, pri katerih bo ugotovljena možna zavezanost ameriški davčni zakonodaji, zahtevati dodatno dokumentacijo, s katero bo stranka dokazala, da je oz. ni ameriški davčni zavezanec.

Preberi več

Za začetek poslovanja z banko se lahko dogovorite v kateri koli NLB Poslovalnici, kjer se oglasite z izpolnjeno vlogo za odprtje in vodenje NLB Poslovnega računa in vso zahtevano dokumentacijo.

Preberi več

Omejitve ni, pri naši banki imate lahko odprtih tudi več računov.

Preberi več