Dober načrt in velika mera poguma sta ključna za prihodnost mladega prevzemnika kmetije

Eden največjih izzivov sodobnih kmetovalcev, še posebno mladih prevzemnikov, je modernizacija družinske kmetije in konkurenčnost na današnjem trgu. Za to je pogosto potrebna investicija v sodobno opremo, pri tem pa je največji izziv dobiti zadostna finančna sredstva, ki investicijo v novo opremo omogočijo. S tem se je soočil tudi Bojan Murko, mladi prevzemnik živinorejske kmetije iz Destrnika v Slovenskih goricah.

Od tradicije do modernosti

Kmetija Murko ima na Destrniku dolgo tradicijo. Z živinorejo sta se ukvarjala že starša, od katerih je Bojan leta 2015 prevzel kmetijo. Poklic kmeta ga je zanimal že od malih nog, zato je bila odločitev, da bo postal mladi prevzemnik, povsem naravna.

 

A vse ni potekalo gladko. Kljub izpolnjevanju pogojev je imel težave s pridobivanjem statusa mladega prevzemnika, saj so ga zaradi birokracije dvakrat zavrnili; uspešen je bil šele po pritožbi.

 

Seveda pa se s pridobljenim statusom zgodba ni končala. Za razvoj kmetije je namreč načrtoval nakup molznega robota: 140.000 € vredno investicijo, ki bi povišala proizvodnjo mleka in razbremenila družino dela – predvsem njegova starša, ki sta bila pred tem zadolžena za molžo krav. Nakup tako visoke vrednosti pa je za kmetijo pomenil velik izziv, saj pri obstoječi kreditni obremenjenosti in predvsem strukturi dolga dodatno zadolževanje skoraj ni bilo več mogoče.

Vse se začne s pristnim stikom v živo

Med iskanjem rešitve je Bojan v časopisu po naključju naletel na oglas, iz katerega je izvedel za prilagojeno ponudbo za kmetovalce NLB Agro. V želji po sodelovanju je navezal prvi stik s specializiranimi bančnimi svetovalci, ki so se na njegov poziv nemudoma odzvali.

 

V NLB se s strankami vedno najraje dobimo v živo na kmetiji. Poslovni model vsake kmetije, tako majhne kot velike, je potrebno dobro razumeti.

 

A v Bojanovem primeru se je zdelo, da to ne bo mogoče, saj je pomoč potreboval ravno v času zaprtja prehodov med občinami zaradi epidemije COVID-19.

 

Kljub strogim omejitvam je specializiranim svetovalcem uspelo varno in v skladu s priporočili organizirati sestanek na Murkovi domačiji.

 

Tako je lahko mladi prevzemnik v živo razložil svoje načrte in predstavil ovire, ki so mu stale na poti. Predvsem sta ga skrbela zelo kratek rok za prijavo na zanj ključni razpis in bližajoče se višanje cen, ki sta uspešno izvedbo investicije časovno omejila na le dva kratka meseca.

 

Poleg tega ga je pestil tudi znani problem kmetov: podedoval je številne dolgove, ki so bili razpršeni na mnogo strani, njihovo odplačilo pa je bilo strnjeno na kratek rok, kar je mlademu prevzemniku povzročalo velik pritisk na zagotavljanje sprotne likvidnosti za plačilo vseh obveznosti.

 

Bančniki so tako Bojanu svetovali in pomagali tudi pri konsolidaciji in reprogramu dolgov. Po pregledu stanja in dogovorih, ki so sledili, je bilo financiranje uspešno odobreno v ključnem obdobju dveh mesecev, s čimer je bila investicija pokrita, prihodnost kmetije pa zagotovljena.

Dobra ideja z dobro podporo obrodi sadove

Danes kmetija uspešno deluje inna dan proizvede več kot 1000 litrov mleka. Poleg povečane proizvodnje pa je nova pridobitev razbremenila tudi celotno družino, saj je bilo molzenje najbolj zamudno opravilo – sedaj pa se to izvaja kar samo.

 

Ob kavici in domačih pridelkih, ki jih gostoljubno ponudi vsakemu obiskovalcu, Bojan pove še, da zaenkrat na kmetiji ne načrtuje nadaljnjih investicij, saj ga do zime čaka še dokončanje prenove hleva. Z uspešnim nakupom molznega robota je, kot pravi sam, »za zdaj zmagal«.

 

In zaključni nasvet?

Toplo priporočam vsem kmetom, da pri načrtovanju investicij ali prevzemov kmetij takoj na začetku vključijo pomoč banke, da pomaga pri urejanju finančnega poslovanja kmetije,
o svoji izkušnji pove Bojan.