Kako bančni svetovalec učinkovito pomaga pri razvoju kmetije

V NLB želimo kmetovalcu postati dolgoročni partner, zato se potrudimo najti način financiranja, ki je najbolj prilagojen njegovemu poslovanju.

Kmetovalci se za pomoč banke pri investiranju v posodobitve kmetij in opreme običajno zanimate manj kot podjetja, smo pred časom ugotavljali v NLB. Zato smo ustanovili skupino specializiranih svetovalcev, ki svetuje pri vlaganjih v prihodnji razvoj kmetije.

Zavedamo se pomena agro segmenta

Svetovalci NLB so brezplačno na voljo po vsej državi, kmetovalce pa obiščejo tudi na kmetiji. S svojim znanjem in izkušnjami so lahko učinkoviti pomočniki pri načrtovanju posodobitvenih ali razširitvenih projektov tako v finančnem smislu kot pri urejanju birokratskih procesov.

 

Po potrebi se povežejo s strokovnjaki z različnih drugih področij, kot so pravniki, ocenjevalci premoženja ali strokovnjaki s področja upravljanja tveganj. Povezujejo se tudi z zadrugami in fakultetami ter s specializiranimi podjetji za kmetijsko dejavnost.

Kmetovalcu, ki se odloči za nove investicije, bančni svetovalec NLB ponudi široko podporo ter mu pomaga pri načrtovanju in pri pripravah dokumentacije za prijave na različne razpise.

Individualna obravnava od nasveta do rešitve

Svetovalec obišče kmetijo kjerkoli v Sloveniji, prouči njeno dejavnost in predlaga različne možnosti financiranja nadaljnjega razvoja. Opozori tudi na morebitna tveganja in priložnosti, pomaga izbrati ustrezne rešitve ter pripravi finančni načrt. V njem upošteva kmetijo kot celoto oziroma vse njene prihodke – tudi od dodatnih dejavnosti, kot so denimo prihodki od prodaje lesa ali turistične dejavnosti –, v finančno sliko pa vključi tudi prihodke članov gospodinjstva. Vse to upošteva pri izbiri ustreznega financiranja in določanju urnika njegovega odplačevanja, ki sta prilagojena specifikam posameznega kmetijskega gospodarstva.

 

Banka število in višino obrokov prilagodi sezonski naravi dela na kmetiji. Možen je tudi dogovor o odlogu plačila ali o novem kreditu za refinanciranje že odobrenih finančnih obveznosti. V NLB želimo kmetovalcu postati dolgoročni partner, zato se potrudimo najti način financiranja, ki je najbolj prilagojen njegovemu poslovanju.

Na NLB med kmetovalci ne zaznavamo zmanjšanega povpraševanja po financiranju, ki bi bilo posledica povišane inflacije. Zanimanje za investicije se je ob dvigu obrestnih mer proti koncu minulega leta sicer res nekoliko zmanjšalo, a tisti kmetovalec, ki se odloči investirati v posodobitev kmetije, od načrtovanega ne bo odstopil. Ne nazadnje se v banki zelo potrudimo prilagoditi njegovim potrebam in zmožnostim odplačila kredita.
Nataša Zemljič Pangerc, vodja skupine v Primorsko-Goriški regiji v NLB Poslovanju z malimi in srednjimi podjetji.

Na voljo so različne oblike financiranja

Bančni svetovalec ima za kmetovalce na voljo različne rešitve financiranja – od dogovorjenega limita na poslovnem računu do kratkoročnega kredita z dogovorjeno dinamiko odplačila ali dolgoročnega kredita z odplačilno dobo do 15 let. Ta je še posebej primeren pri prenosu kmetije na mlajše generacije, saj je proces prenašanja izkušenj iz generacije v generacijo praviloma dolgotrajnejši. Ko se nova generacija, ki je prevzela kmetijo, odloči za določene spremembe oziroma investicije, je tak dolgoročni kredit zelo dobrodošel.

Posebna ponudba za mlade prevzemnike

V NLB smo oblikovali tudi posebno ponudbo kreditov za mlade prevzemnike kmetij. Pridobijo jih lahko mladi prevzemniki, stari do 45 let, ki kmetujejo vsaj tri leta, imajo več kot pet hektarjev obdelovalnih površin ter prihodke iz vsaj dveh dejavnosti na kmetiji. Obrestna mera in višina zavarovanja sta nižja, možen je do petletni moratorij na odplačilo, s pomočjo teh kreditov pa se lahko financira do sto odstotkov vrednosti naložbe.

Financiranje za zmanjšanje ogljičnega odtisa

Zanimiv je tudi tako imenovani NLB Zeleni kredit za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Namenjen je naložbam v trajnostno upravljanje na področju kmetijstva v smeri zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, nakup strojev in traktorjev z majhnimi izpusti toplogrednih plinov, pa tudi za pogozdovanje. Za tovrstne projekte v NLB financiramo tudi do sto odstotkov vrednosti naložbe, sicer pri investicijskih kreditih običajno odobrijo financiranje 80 odstotkov celotne naložbe.

Kako najhitreje do novega kmetijskega stroja ali opreme?

Za nove kmetijske stroje in opremo je v NLB Skupini na voljo tudi alternativna oblika lizinškega financiranja premičnin podjetja NLB Lease&Go. Prednosti so individualna obravnava, možnost financiranja z odlogom do povrnitve DDV in prilagojena struktura financiranja.

 

V sodelovanju s ponudniki mehanizacije ponujajo tudi subvencionirano obrestno mero, kmetovalec pa se z banko lahko dogovori za financiranje nakupa nove ali rabljene opreme in strojev.

 

NLB Lease&Go omogoča financiranje opreme ali strojev za pravne in fizične osebe, ne glede na to, ali je najemojemalec njihov komitent. Lizinško financiranje je denimo zelo primerno tudi v primerih, ko se več kmetovalcev odloči za skupinski nakup kmetijskega stroja, ki je primeren le za nekajdnevno uporabo na leto.

Članek je bil prvotno objavljen na portalu Agrobiznis Finance, april 2023.