Še vedno lahko dobite potrošniški kredit v banki

Potrošniški krediti in kako do njega, je tema, ki je vedno aktualna. Vsaka sprememba, npr. dvig minimalne plače, se namreč prelije v kreditno sposobnost potrošnikov, ta pa vpliva na to, kakšen potrošniški kredit lahko dobi posameznik. Kakšna je trenutna situacija, kakšne so omejitve zneskov in kaj vse to pomeni v praksi pa izveste v osveženem prispevku z aktualnimi številkami.

Omejitev zneska, ki mora kreditojemalcu ostati na računu 

Banka Slovenije predpisuje, da mora kreditojemalcu po plačilu mesečnih stroškov dolga ostati vsaj znesek v višini 76 odstotkov bruto minimalne plače. Zakaj? Da mu po plačilu obrokov kredita ostane dovolj za preživetje.

 

Za kreditojemalce, ki vzdržujejo družinske člane, je minimalni znesek višji, za koliko pa, je odvisno od strukture družine. 

Kaj se upošteva v dohodkih kreditojemalca? 

Banke moramo pri oceni kreditne sposobnosti kreditojemalca upoštevati njegove dohodke v preteklih 12 mesecih. V dohodke pa ne smemo šteti tistih dohodkov, ki se ne smejo rubiti. Med temi so najpogostejši prejete ali plačane preživnine, otroški dodatki in štipendije.

 

Kaj lahko upoštevamo v dohodkih, pa ni natančno predpisano in se med bankami razlikuje. V NLB v prihodkih kreditojemalca poleg plače upoštevamo tudi regres, nadomestila za malico in za prevoz na delo (za nadomestilo za prevoz na delo so nekatere izjeme), najemnine od oddaje nepremičnin, redne mesečne rente iz Republike Slovenije ali tujine, lahko tudi nekatere rubljive dohodke. Najbolj točno oceno kreditne sposobnosti lahko dobite pri strokovnjaku za kredit v NLB.

 

Koliko takšni dohodki vplivajo na kreditno sposobnost?  Občutno. Če želite preveriti svojo kreditno sposobnost oz. koliko potrošniškega kredita lahko dobite, se oglasite v NLB Poslovalnici ali preverite v NLB Kliku.

Omejitev letnih stroškov kredita glede na dohodek 

Poleg spodnje meje, ki mora kreditojemalcu ostati na računu za preživljanje sebe in svoje družine, poslovna politika banke omejuje tudi razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom. Celotni letni stroški kredita ne smejo biti višji od 50 % letnih dohodkov, če so mesečni dohodki nižji ali enaki dvakratniku zakonsko določene minimalne bruto plače. Če so dohodki večji, so pogoji nekoliko blažji, še vedno pa letni stroški kredita ne smejo presegati 67 % letnih dohodkov.

 

Kaj to pomeni v praksi?

Če so bili naši neto dohodki v povprečju 2.148,86 € mesečno (2-kratnik bruto minimalne plače), je lahko strošek odplačevanja kredita največ 1.074,43 € preračunano na mesec (polovica neto prejemkov). Če smo imeli na mesec povprečno 1.200 € prihodkov, je lahko mesečni strošek odplačevanja po tem pogoju največ 600 €, vendar ker mora banka hkrati zadostiti tudi pogoju minimalne plače, je mesečni strošek kredita lahko največ 383,43 €

Omejitev dobe odplačevanja potrošniškega kredita 

Najdaljša dovoljena doba odplačevanja potrošniških kreditov (NLB osebni kredit) je do 119 mesecev, v NLB Kliku pa do 83 mesecev (krediti z odplačilno dobo od 85 do 120 mesecev se odobravajo v omejenem obsegu v skladu s poslovno politiko banke). To je relativno dovolj dolga doba, da se obroki kredita razporedijo tako, da nam ne bodo v preveliko breme. Za mesečni obrok 95,00 € na primer lahko v NLB dobimo okoli 9.000,00 € kredita. Če živimo sami, brez otrok, bo dovolj, če imamo 912,00 € mesečnih neto dohodkov (izračun pripravljen za ročnost 120 mesecev). Kako se z različnimi dobami odplačila spreminjajo mesečni obroki kredita in kreditna sposobnost, pa lahko tudi sami preverimo v informativnem izračunu kredita.

Koliko kredita lahko dobim v banki?

Najlažje si odgovorimo z informativnim izračunom kreditov NLB, ki je prilagojen in upošteva pogoje kreditiranja fizičnih oseb. S spreminjanjem posameznih vrednosti informativni izračun dinamično prikazuje višino mesečnih obrokov in oceno prihodkov, ki jih potrebujemo za izbrani kredit.

 

Če z informativnim izračunom ocenite, da vaši prihodki ne zadoščajo za izbrani kredit, se oglasite v banki. Bančni strokovnjaki vam bodo pomagali, da boste lažje razumeli pogoje kreditiranja in vam svetovali, kaj lahko storite. Svetujemo, da vedno poiščete možnosti kreditiranja v banki, saj lahko nebančni krediti skrivajo nekatere pasti.

Preverite, koliko kredita lahko dobite v banki

<p>Naročite se na sestanek</p>

Naročite se na sestanek

Dogovorite se za dan in uro, ki vam ustreza.

Za pravi izračun vaše kreditne sposobnosti se oglasite v najbližji NLB Poslovalnici, kjer vam bodo strokovnjaki za kredit pomagali odgovoriti na vsa vaša vprašanja o novih pogojih kreditiranja in najti rešitev, ki vam najbolj ustreza.