Ali sem kot imetnik kartice v tujini nezgodno zavarovan?

Seveda. Vsi imetniki kartic NLB Klasičnega računa, NLB Srebrnega računa, NLB Srebrnega računa z evidenco prometa, NLB Zlatega računa in NLB Platinastega računa, kot tudi imetniki kartic z odloženim plačilom NLB MasterCard in NLB Visa so nezgodno zavarovani za primer nezgodne smrti in popolne trajne invalidnosti, ki nastane kot posledica nezgode. Imetniki NLB Plačilne kartice Zlati Mastercard pa imate sklenjeno tudi Turistično zavarovanje z asistenco v tujini.